Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade

Pročelnica

Ivana Sokolov, univ.spec.iur
Adresa: Sergijevaca 2
Telefon: 052/371-930
E-mail: ivana.sokolov@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade obavlja:

  • poslove praćenja i proučavanja područja društvenih djelatnosti i mladih
  • poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo),
  • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo),
  • financiranje programa i projekata udruga iz područja društvenih djelatnosti i mladih,
  • unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama u području društvenih djelatnosti i mladih,
  • poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta, na otvorenom i zatvorenom, za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih,
  • ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti i mladih.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvo

U Upravnom odjelu se ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Odsjek za odgoj, obrazovanje, mlade, sport i tehničku kulturu
  2. Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

U Odjelu se sistematizira ukupno 13 radnig mjesta sa 17 izvršitelja.