Adresar

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Ivana Sokolov, univ.spec.iurSergijevaca 2052/371-930-ivana.sokolov@pula.hr
Elvira Krizmanić MarjanovićSergijevaca 2052/215-380elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr
Ljiljana TekovićSergijevaca 2052/371-930052/215-380ljiljana.tekovic@pula.hr
Nataša ĆendićForum 2052/371-809-natasa.cendic@pula.hr
Jasmina LichtenbergSergijevaca 2052/371-932052/215-380jasmina.lichtenberg@pula.hr
Miljenka NikolićSergijevaca 2052/371-935052/215-380miljenka.nikolic@pula.hr
Sabina Dobrila-ParisSergijevaca 2052/371-937052/215-380sabina.dobrila-paris@pula.hr
Bojan ZidarićSergijevaca 2052/371-912052/215-380bojan.zidaric@pula.hr
Marica Vidak KonjevićSergijevaca 2052/371-918052/215-380marica.vidak-konjevic@pula.hr
Tatjana MilošSergijevaca 2052/371-917052/215-380tatjana.milos@pula.hr
Irena PeruškoSergijevaca 2052/371-938-irena.perusko@pula.hr
Viviane LušetićSergijevaca 2052/371-923052/215-380viviane.lusetic@pula.hr
Ksenija PercanSergijevaca 2052/371-925052/215-380ksenija.percan@pula.hr
Elizabeta JukićSergijevaca 2052 / 371- 717-elizabeta.jukic@pula.hr
Radivoj JelenićSergijevaca 2052 / 371- 933-radivoj.jelenic@pula.hr

Telefaks 052/215-380