Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa, projekta, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola