Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće - informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2016./2017. na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2016./2017. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule.

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz Internet šifru koju su roditelji zajedno sa uputom o korištenju dobili na Potvrdi za prijem dokumentacije. Na taj način osigurali smo ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost, pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, već zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.
 

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

  • Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx
  • Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr.
  • U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.
  • Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.
  • Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.
  • Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati upisa

Upisi u dječje vrtiće 2016/17 - dokumenti