Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Pročelnica

Vesna Sajić
Adresa: Polanijev prolaz 2
Telefon: 052/371-951
Fax: 052/223-015
E-mail: vesna.sajic@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja:

 • planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
 • planiranje i praćenje likvidnosti,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
 • sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
 • naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
 • utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
 • provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
 • postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
 • poslove vezane za osiguranje,
 • poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvo

Ustrojstvene jedinice Upravnog odjela za financije i gospodarstvo jesu:

U Upravnom odjelu sistematizirano je 17 radnih mjesta s 25 izvršitelja.