Javni poziv za predlaganje kandidata za članove  Kulturnih vijeća Grada Pule –  Pola