Registracija novih korisnika za korištenje elektroničkog sustava prijavljivanja na javne pozive

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva dana 29.09.2022. godine objavio je

JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu

 

Prijave na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola od sada se  dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnice (elektronički sustav prijavljivanja), bez potrebe podnošenja i slanja prijavnice i dokumenata u papirnatom obliku (osim u iznimnim slučajevima na zahtjev Grada), a što će uvelike olakšati prijavu svim prijaviteljima kojima je  osigurana i  korisnička podrška tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice.  

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno  registrirati. 
 Registracija novih korisnika vrši se jednokratno.

Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo  s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracija novih korisnika vrši se na slijedećoj poveznici:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

E-prijavnice nalaze se na slijedećoj poveznici:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule-Pola svim prijaviteljima na Javni poziv osigurao je  korisničku podrška tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice (tehnička podrška).  

TEHNIČKA  PODRŠKA prijaviteljima  bit će dostupna od 29.09.2022. od 15:00 sati pa sve do 30.10.2022.

SVA OSTALA PITANJA KOJA VEZANA ZA OVAJ JAVNI POZIV mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu PJP@PULA.HR do 25.10. 2022. godine.

 

KONTAKT

TEHNIČKA PODRŠKA pri korištenju sustava e-prijave

podrska@som-system.com

PITANJA VEZANA ZA JAVNI POZIV

PJP@PULA.HR

 

Rok za podnošenje prijava je 31 dan od dana objave Javnog poziva. Prijave se podnose u razdoblju

od 29.09.2022. od 15:00 sati do 30.10.2022. godine do 17:00 sati.

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u elektroničkom sustavu prijavljivanja (e-prijavnica) odabrao opciju Pošalji prijavnicu i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

Rok za podnošenje prijava za logističku potporu i pojedina prioritetna područja  7., 8., 9., 10. iz članka 3. ovog Poziva  je do  1. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva u tom dijelu.