Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola za 2016. godinu