Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2017. godinu