Upravni odjel za lokalnu samoupravu

Pročelnica

Anja Ademi, mag.fin.
Adresa: Forum 1
Telefon: 052 / 371-725
E-mail: anja.ademi@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za lokalnu samoupravu obavlja:

 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • poslove lokalnog koordinatora za strateškog planiranja Grada Pule (koordinacija, nadzor izrade i provedbe akata strateškog planiranja),
 • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,
 • poslove odnosa s medijima i informiranja građana,
 • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove međunarodne suradnje,
 • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima
 • koordiniranje, pripremu i provedbu razvojnih projekata Grada Pule, u suradnji s nadležnim upravnim tijelom, te vođenje baze podataka o projektima,
 • organizacijske i stručno-administrativne poslove koordinacije, pripreme i izrade programa i projekata vezano za kandidiranje na EU i druge međunarodne i nacionalne fondove,
 • poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano području Pula,
 • izgradnju, održavanje i daljnji razvoj Integriranog sustava upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi kvalitete
 • postupke javne nabave,
 • postupke jednostavne nabave za čiju je pripremu i provedbu potrebno posjedovati važeći certifikat za javnu nabavu prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada, te sve postupke jednostavne nabave za potrebe Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
 • postupke objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije koje se vrše zajedno za potrebe Grada, trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač,
 • poslove informatike.

U ovom Upravnom odjelu se  obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.