Planovi užeg područja raspoloživi u nadležnom Odjelu, u papirnatom obliku:

  • Provedbeni urbanistički plan "BI Uljanik" ("Službene novine Općine Pula" 4/91, 8/91, 12/01)
  • Detaljni plan uređenja „ICI Istra cement International“ ("Službene novine Grada Pule" 4/00, 5/15 i 6/15-pročišćeni tekst)
  • Detaljni plan uređenja „Kupalište Stoja“ ("Službene novine Grada Pule" 4/00)
  • Detaljni plan uređenja „Valkane“ ("Službene novine Grada Pule" 10/03)
  • Detaljni plan uređenja „Uljanik otok“ ("Službene novine Grada Pule" 2/04)

    Dio područja obuhvata Plana Pule obuhvaćen je Prostornim planom Nacionalnog parka „Brijuni“ (NN 45/01).