Prostorni planovi u izradi

Izvješća o javnim raspravama 

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao nositelj izrade Plana objavljuje Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"