Ured Grada

Pročelnik

Aleksandar Matić
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-717
Fax: 052/222-990
E-mail: aleksandar.matic@pula.hr

Djelokrug

Ured Grada obavlja:

  • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
  • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnom informiranju,
  • poslove međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
  • poslove u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom,
  • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima,


U ovom se Uredu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvo

Ustrojstvene jedinice Ureda Grada jesu:

U Uredu je sistematizirano 21 radno mjesto s 25 izvršitelja