Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje

Slika ispred AreneOdsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje
KONTAKT:

Grad Pula
Ured Grada
Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje
Forum 13/III kat, 52100 Pula
tel:052/371-734
fax: 052/222- 990

e-mail (za upite iz medija i upite građana):upit@pula.hr ili info@pula.hr

e-mail (za upite iz područja EU i međunarodne suradnje):international@pula.hr

Odsjek  obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove za potrebe protokola i odnosa s javnošću, poslove informiranja, te poslove vezane uz pripremu i izradu projekata i programa međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom.

Za detaljne aktivnosti rada Odsjeka za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje kliknite na rubriku EU GRAD.