Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Slika arene iz zrakaOdsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Kontakt:

Grad Pula
Ured Grada
Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
Forum 1, 52100 Pula
Tel:052/371-727
Fax:052/222-990

 

Odsjek obavlja organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela.