EU info za građane

Europska unija nastala je iz suradnje 6 zemalja (Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska) započete sredinom prošlog stoljeća i službeno je osnovana 1993. godine, a danas slovi kao najveća politička i trgovačka suradnja u Europi. Broji 28 država članica, prostire se na ‎4.381.324 km² i ima oko 508 milijuna stanovnika, no ciklusima proširenja stremi ka istinitom ujedinjavanju čitave Europe.

Više o načinu funkcioniranja i ustroju Unije možete potražiti na slijedećem linku https://europa.eu/european-union/index_hr
growth-jobs-eu-flags.jpgEU info za građane