Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Predsjednik: Merim Omanović

Zamjenik predsjednika: Ajdin Omanović

Članovi Vijeća:

 1. Almir Balić
 2. Šejla Botonjić
 3. Adnan Dervović
 4. Fadil Gračić
 5. Nermin Gravkić
 6. Ahmed Makota
 7. Amida Nesimi
 8. Edin Omanović
 9. Fadil Purak
 10. Irfan Vojniković
 11. Amila Joldić
 12. Jasmina Makota
 13. Mirhada Šehić


Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Trierska 5

Dokumenti: