Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Mirko Vučinić

Zamjenik predsjednika: Ljubiša Kilibarda

Članovi Vijeća:

 1. Novak Bošković
 2. Bogić Bulatović
 3. Milan Drobnjak
 4. Mirko Ivanović
 5. Stanica Malobabić
 6. Boris Mićunović
 7. Vidak Mićunović
 8. Slobodan Mirković
 9. Gojko Nešković
 10. Božidar Radulović
 11. Željko Šćepanović
 12. Aleksandar Taušan


Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Držićeva 4

Dokumenti: