Obrasci

Ured Grada

Upravni odjel za financije i opću upravu

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe


Odsjek za zaštitu okoliša


Odsjek za gradnju


Odsjek za izgradnju, održavanje i promet


Odsjek za upravljanje imovinom

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti